Studime Filologjike, Tiranë

1947 Buletin i Institutit të Studimeve
1948-1951 Buletin i Institutit të Shkencave
1952-1957/2 Buletini për Shkencat Shoqerore
1957-1963 Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës
1964- Studime Filologjike

ǂ