Lista e Partive të Regjistruara në KQZ për Zgjedhjet e 24 Qershorit 2001
 中央選管に登録している全政党一覧(表記は登録時のもの)


Partia Demokrate (PD) 新民主党
Partia Komuniste Shqiptare (PKSH) 共産党
Partia Lëvizja e Legalitetit (PLL) 合法運動党
Partia Kombëtare Konservatore Shqiptare (P.KONS) 国民保守党
Partia Reformatore Demokratike Shqiptare (PRDSH) 民主改革党
Partia Alternativa Liberale (PALSH) オルタナティヴ自由党
Partia Biznesi Shqiptar (PBSH) ビジネス党
Partia Mendimi Djathtë Liberal (PMDL) 右翼自由思想党
Partia Aleanca Demokratike (AD) 民主同盟
Partia Shqiptare Ambientaliste (PSHA) 環境主義党
Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare (PLPSH) 労働運動党
Partia Uniteti Kombëtar (PUK) 民族統一党
Partia Pajtimi Kombëtar Shqiptar (PPK) 国民融和党
Partia Bashkësia Kombëtare Shqiptare (PBKSH) 国民共同党
Partia Lidhja Fshatare (PLFSH) 農民連盟
Partia Bashkimi Republikan Shqiptar (PBRSH) 共和主義同盟
Partia Social kristiane e Shqipërisë (PSKSH) キリスト教社会党
Partia Balli Kombëtar Demokrat (PBKD) 民主国民戦線
Partia Bashkimi Demokrat (PBDSH) 民主同盟党
Partia Lidhja Kombëtare Shqiptare (PLKSH) 国民連盟
Partia Republikane Shqiptare (PRSH) 共和党
Partia Balli Kombëtar Shqiptar (PBK) 国民戦線
Partia Lëvizja Monarkiste Demokrate Shqiptare (PL.Monarkiste.D) 民主君主主義運動
Partia Agrare e Shqipërisë (PASH) 農民党
Partia Bashkimi Liberal Shqiptar (PBLSH) 自由同盟
Partia Centraliste e Mirëqënies Popullore (PMP) 人民中央党
Partia Aleanca Nacionale (PAN) 国民連盟
Partia Demokristiane e Shqipërisë (PDK) キリスト教民主党
Partia Social Demokrate (PSD) 社会民主党
Partia e Komunistëve te Bashkuar të Shqipërisë (PKBSH) 統一共産党
Partia Universale për Demokraci Amerikane (PUDA) アメリカ民主主義の党
Partia Demokracia Paqësore (PDP) 平和民主党
Partia Forca Albania (PFA) がんばれアルバニア
Partia Socialiste e Shqipërisë (PSSH) 社会党
Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar (PBDKSH) キリスト教民主同盟
Partia Demokratike (PDSH) 民主党
Partia për të Drejtat e Njeriut (PBDNJ) 人権同盟
Partia Emigracioni Shqiptar (PESH) 移民党